Novinky v GMP certifikaci (krmiv)

V příloze BA6 došlo k revizi, která od loňského října zavádí pro certifikované výrobce krmiv povinnost označování stavu zboží s ohledem na GMP+. 

Došlo k těmto změnám:

Povinné značení zboží a nově i služeb v režimu GMP+ revize přilohy BA6.

Je k dispozici více možností ohledně výrazů, které je možno použít pro zajištěný status krmiv (viz příloha 1 BA6).

Citujeme: “Jedno z prohlášení, jak je stanoveno v Příloze 1, musí být doslovně specifikováno v obchodní smlouvě, na potvrzení objednávky, na faktuře, na štítku nebo na některých jiných psaných dokumentech. Pozitivní označení musí být jasně a jednoznačně spojeno s krmivem uvedeným na trh. Pozitivní označení musí být jasně a jednoznačně spojeno poskytnutou službou.“

Od 1.10.2016 je Pozitivní označování požadováno v případě dodávání krmiv chovatelům hospodářských zvířat. 

Pozitivní označování je požadováno v případě dodávání těchto služeb: přepravy, skladování a překládky.

Česká Republika byla reklasifikována pro dodávky kukuřice ze středně rizikových do nízko rizikových oblastí (což znamená méně časté analýzy).

GMP publikovalo v rámci série dokumentů D návody, které pomáhají s některými oblastmi požadovanými standardy GMP+.  Vyšel návod pro HACCP v oblasti přepravy: GMP+ D2.6 s příklady, jak na HACCP v této oblasti (prozatím není přeloženo do češtiny). 

GMP taktéž upozorňuje na nutnost dodávat do databáze výsledků výsledky z monitoringu krmiv: GMP+ Monitoring Database

Více informací naleznete na webových stránkách GMP+: https://www.gmpplus.org/pagina/2262/b-documents.aspx