Norma ISO 18404 o kompetenci lidí v Lean a Six Sigma

V loňském roce vyšla mezinárodní norma ISO 18404. Jejím cílem je jasně pojmenovat, jaké kompetence má Green Belt či Black Belt a jak poznat, zda organizace skutečně implementuje Lean a Six Sigma. Hlavní výhody a zaměření normy přibližuje ve svém článku Ivan Miller, vedoucí lektor LRQA pro oblast Lean a Six Sigma. 

Celý článek si můžete přečíst zde

Norma ISO 18404 Kvantitativní metody zlepšování procesů – Six Sigma – kompetence klíčových pracovníků organizace ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean, zatím nevyšla v češtině.

Školení LRQA v oblasti Six Sigma svým rozsahem, výběrem nástrojů, důrazem na metodiku DMAIC i požadavkem na prokázání praktických schopností účastníků splňuje požadavky této mezinárodní normy.

Pro další zajímavé informace a články o six sigma sledujte naše webové stránky http://www.lrqa.cz/skoleni-lean-six-sigma/ nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org