Norma IRIS přechází na „status ISO“

V polovině září 2015 byla oficiálně vydána revidovaná norma ISO 9001:2015, která tvoří základ požadavků na QMS také pro normu IRIS. Proto byl už v loňském roce 2015 zahájen proces transformace normy IRIS na status ISO. Tento proces by měl být dokončen během roku 2017. Nová norma bude pokrývat pouze současnou kapitolu 3, ne však kapitoly 1 a 2. Ty budou obsaženy ve zvláštním dokumentu, podobně jak je tomu u norem ISO/TS 16 949 nebo AS 9100. Struktura normy bude přesně odpovídat normě ISO 9001:2015, přičemž stávající proces certifikace a hodnotící dotazník zůstane zachován. Přechodové období bude 9-15 měsíců v závislosti na rychlosti procesu transformace normy IRIS na novou normu ISO. 

V důsledku této změny většina organizací bude certifikována podle nové normy ISO právě v roce 2018, protože platnost všech certifikátů podle současné normy IRIS bude končit k datu 14.9.2018, obdobně jak je tomu u certifikací podle normy ISO 9001:2008. Pravidla pro případné navýšení doby trvání certifikačního auditu resp. pro přechod k normě ISO ještě nebyla stanovena, jejich předložení ke schválení komisím ISO je plánováno v červenci 2016.  

Důležitým upozorněním pro již certifikované organizace podle normy IRIS je, že nelze během jednoho auditu provádět audit současně podle norem IRIS a ISO 9001:2015. Organizace tak budou muset čekat až na dokončení procesu transformace.

Německá společnost DB a.g. plánuje začlenění do svých kvalifikačních požadavků požadavek na certifikaci podle normy IRIS („nové ISO“) u všech svých dodavatelů do konce roku 2020.  Díky těmto chystaným změnám, UNIFE očekává významné navýšení certifikací podle specifického standardu pro železniční průmysl, protože nyní se odhaduje, že certifikováno pouze cca 10 % možných firem. 

LRQA nabízí služby jako v oblasti auditu IRIS, tak školení požadavků standardu. Pro další vývoj ve standardu IRIS sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org