Vývoj revizí ISO standardů: Návrh revize OHSAS 18001 – ISO 45001 – nebyl schválen

První návrh revize standardu (DIS) pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci OHSAS 18001 nedostal pří hlasování potřebný počet hlasů od členů ISO národních komisí. Připomínkovací období, které probíhalo od 12. února do 12. května 2016, přineslo více než 3000 komentářů a připomínek. Výsledkem je, že revize tohoto standardu se v letošním roce 2016 nedá očekávat.  Nyní proběhne další jednání komise odpovědné za tuto revizi ISO/PC283. Zde se komise dohodne na dalším postupu při revizi standardu a hodnocení připomínek.

Vydání tohoto používaného standardu se tedy nedá očekávat dříve než v roce 2017.

LRQA má v nabídce školení, která vás seznámí s návrhy tohoto standardu a tuto nabídku bude dále rozšiřovat v průběhu publikace revidovaného standardu. Informace ke školením v oblasti revidovaných norem, včetně OHSAS 18001 (ISO 45001) naleznete zde

Pro další informace o vývoji ISO 45001 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org