LRQA je první certifikační organizace, která získala globální akreditaci na revidované standardy

LRQA je první certifikační organizace, která získala celosvětovou akreditaci od organizace United Kingdom Accreditation Service (UKAS) k provádění přechodu na revidované ISO standardy systémů managementu.  Rozsah tohoto oprávnění pokrývá hlavní světově rozšířené standardy: Kvalita (ISO 9001), Environment (ISO 14001), Bezpečnost potravin (ISO 22000), Asset Management (ISO 55001), Business Continuity (ISO 22301), Energetický management (ISO 50001), Informační bezpečnost (ISO 27001), IT Služby (ISO 20000) a Bezpečnost dodavatelského řetězce (ISO 28000). Kromě těchto standardů obdržela LRQA akreditaci i pro systémy ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

UKAS zavedl systém přísných požadavků, které certifikační organizace musí splnit, aby prokázala svou kompetenci k provádění auditů. UKAS dokončil detailní audit LRQA, který zahrnoval posouzení interních směrnic, vzdělávání a kompetence auditorů, včetně hodnocení provedených auditů. Tento audit akreditační organizací UKAS prověřoval i práci auditorů LRQA na místě u klienta (witness audit). UKAS provedl svůj audit již podle revidovaného standardu ISO/IEC 17021-1:2015 (audit shody -  požadavky pro organizace provádějící certifikace systémů managementu) a audit zahrnoval i celosvětové pokrytí, které LRQA svými službami klientům nabízí.   

Denis Ives, LRQA Director of Service Innovation and Governance, uvedl: “S potěšením oznamujeme, že u příležitosti Světového dne akreditace 9.6.2016, LRQA získala jako první poskytovatel certifikačních služeb globální akreditaci. Tato akreditace umožňuje vystavovat globálně akreditované certifikáty podle revidovaných standardů našim zákazníkům. LRQA má číslo akreditace UKAS  001 jako první certifikační organizace pro ISO 9001 a ISO 14001. Tímto pokračujeme v naší tradici být nejlepší “Best in Class” v našich službách a certifikacích.”

Pro další vývoj v revizích standardů sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org