Revize OHSAS 18001: ISO/DIS 45001 je k dispozici pro veřejné připomínkování

Nový standard systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001, je nyní ve fázi DIS (Draft International Standard), kdy je možné předkládat připomínky ke standardu ze strany veřejnosti. 

Podle posledních informací bude tento mezinárodní standard pro řízení systému bezpečnosti a zdraví při práci publikován v říjnu 2016. Hlasování k DIS se předpokládá v únoru tohoto roku.

Steve Williams (LRQA System and Governance Manager) k tomu uvedl: „Pro komisi ISO/PC 283 znamená zpětná vazba ve fázi připomínkování neocenitelnou pomoc při zajištění, že mezinárodní standard splní svůj účel. Je to velká příležitost pro všechny, kdo pracují na systémech managementu a mohou tak ovlivnit budoucí podobu standardu.“

Své připomínky k návrhu můžete podat i vy. Kontaktujte národní standardizační orgán, který je členem ISO. 

Termín pro podání připomínek je 1. dubna 2016.

LRQA Vám v oblasti systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může nabídnout své služby v oblasti posouzení systému nebo školení. Kontaktujte nás na: prague@lr.org