Novinky z procesu revize ISO standardů: ISO 50001 se posunula do CD2

ISO 50001 - medzinárodná norma pre systém energetického manažérstva (EnMS)  bola vytvorená, aby pomohla organizáciám vytvoriť a implementovať systém s cieľom zlepšenia ich energetickej výkonnosti, vrátane zlepšenia energetickej účinnosti, zníženia spotreby energie a nákladov,  a tým viedla k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Dňa 2. augusta bol vydaný na 2. Návrh komisie (CD2), čo znamená, že tento bude teraz cirkulovať medzi pripomienkujúcimi a komisia TC 301 musí zhromaždiť všetky doručené vstupy k návrhu do  26. septembra 2016. Preskúmanie všetkých pripomienok k CD2 začne následne od 1. októbra. 

V nadväznosti na stretnutie v júni, aktuálne dostupné informácie naznačujú, že nová revízia štandardu ISO 50001, ktorá bude zahrnovať rovnaký spoločný text a základnú osnovu v súlade s Prílohou SL tak ako ostatné ISO normy manažérstva, bude pravdepodobne publikovaná  v januári 2019.

ISO 50001 Timeline

Prostredníctvom našej širokej ponuky vzdelávacích a hodnotiacich služieb, LRQA pomáha organizáciám po celom svete pri prechode na aktualizované normy ISO. Pokiaľ chcete získať viacej informácii  o ISO 50001, napíšte nám (prague@lr.org) alebo navštívte naše stránky www.lrqa.cz