K vydání ISO 45001 dojde zřejmě až v březnu 2018

V návaznosti na meeting Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) v červnu 2016, kdy se nový standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci posunul do fáze návrhu DIS2, došlo v uplynulých týdnech k zasedání Pracovní skupiny ISO/PC 283/WG1.

Na tomto zasedání se podařilo odsouhlasit texty návrhu DIS2 u většiny článků 4 až 10. Pracovní skupina se setká znovu v únoru 2017 ve Vídni, aby dokončila revizi přijatých připomínek.

Na základě současného vývoje a posledních informací pracovní skupiny, je časový harmonogram pro vydání ISO 45001 následující:

  • Únor 2017 – dokončení revize přijatých připomínek
  • Březen 2017 – příprava DIS2
  • Duben/Květen 2017 – DIS2 uvolněn k překladu
  • Červen/Červenec 2017 – hlasování od DIS2
  • Září 2017 – revize výsledků hlasování k DIS2

Pokud bude DIS2 odsouhlasen a finální draft (FDIS) nebude vyžadován, k vydání standardu by mohlo dojít v říjnu/listoapdu 2017. Pokud ale bude zapotřebí schválit FDIS, k vydání by mohlo dojít až v březnu 2018.

Steve Williams, LRQA Systems and Governance Manager, člen ISO/PC 283, který se podílel na zasedáních skupiny, uvedl: “Práce na ISO 45001 začala v roce 2013, pracujeme tedy nyní s čtyřletým harmonogramem vydání standardu. ISO navíc schválila devítiměsíční prodloužení. To znamená důraz na aplikovatelnost standardu pro organizace po celém světě.”

Pro další informace o vývoji ISO 45001 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org