OHSAS 18001 – ISO 45001 postupuje do druhé verze návrhu mezinárodního standardu (DIS2)

Prvá verzia návrhu medzinárodného štandardu (DIS1) - ISO 45001, veľmi očakávaného štandardu  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nezískala potrebné množstvo hlasov potrebných na schválenie v nedávnom hlasovaní.

Komisia ISO / PC283, zodpovedná za vývoj tohto štandardu sa minulý týždeň stretla, aby rozhodla o ďalšej fáze procesu vývoja a o pripomienkovaní. Po týždni rokovaní komisia potvrdila, že ISO 45001 sa posunie do 2. verzie návrhu medzinárodného štandardu (DIS2) a aktuálny časový plán predpokladá, že DIS2 bude k dispozícii v prvej polovici roka 2017.

Aktuálny časový plán je nasledovný:

  • August / september 2016 – stretnutie komisie s cieľom preskúmať zostávajúce pripomienky  k 1.verzii návrhu štandardu (DIS1).
  • Október 2016 - plenárne zasadnutie a v prípade dohody následné vytvorenie 2. verzie návrhu štandardu  (DIS2)
  • Február / marec 2017 – pripomienkovanie 2. verzie návrhu štandardu (DIS2) v trvaní 2 mesiacov
  • Máj 2017 - plenárne zasadnutie s cieľom preskúmať pripomienky a hlasovať o 2. verzii návrhu štandardu (DIS2)

Pokiaľ nebude vyžadovaná etapa finálneho návrhu medzinárodného štandardu (FDIS), publikovanie ISO 45001 sa očakáva v júni 2017. Pokiaľ bude vyžadovaná aj spomínaná etapa FDIS, publikovanie je predpokladané v novembri 2017.

LRQA má v nabídce školení, která vás seznámí s návrhy tohoto standardu a tuto nabídku bude dále rozšiřovat v průběhu publikace revidovaného standardu. Informace ke školením v oblasti revidovaných norem, včetně OHSAS 18001 (ISO 45001) naleznete zde

Pro další informace o vývoji ISO 45001 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org