ISO 45001 - aktuální informace k přechodu z OHSAS 18001

Medzinárodné fórum pre akreditáciu (IAF) zverejnilo návrh požiadaviek na prechod z OHSAS 18001 na ISO 45001. Hoci to ešte musí potvrdiť projektová skupina OHSAS, momentálne dostupné informácie naznačujú, že akonáhle bude norma ISO 45001 vydaná, OHSAS 18001 bude po skončení trojročného ‘prechodného obdobia’ zrušený.

Na základe tejto informácie, dátum exspirácie všetkých certifikátov vystavených podľa OHSAS 18001: 2007 musí zodpovedať koncu tohto trojročného ‘prechodného obdobia’.

Jedným z hlavných hľadísk pre organizácie, ktoré sú držiteľmi akreditovaných certifikátov OHSAS 18001 je to, že ich certifikačný orgán zaistí kontinuitu certifikácie a bezproblémový prechod na ISO 45001 v stanovenom prechodnom období. LRQA preto vyvíja procesy pre prechod na nové požiadavky s cieľom uľahčiť svojim klientom plánovanie tohto prechodu.

Pre organizácie certifikované podľa OHSAS 18001: 2007 sa preto odporúča vykonať nasledujúce kroky:

  • Zabezpečiť si výtlačok ISO 45001 (resp. už vydaného ISO/DIS 45001, ak organizácia uprednostňuje skoré prijatie tejto normy);
  • Identifikovať rozdiely vo svojom systéme manažérstva BOZP, ktoré treba vyriešiť, aby systém spĺňal všetky nové požiadavky;
  • Vypracovať plán prechodu;
  • Uistiť sa, že boli splnené všetky nové kompetenčné požiadavky (manažment, interní audítori, atď.)  a vytvoriť potrebné povedomie pre všetky zainteresované strany, ktoré majú vplyv na výkonnosť manažérstva BOZP;
  • Aktualizovať existujúci systém manažérstva BOZP tak, aby spĺňal všetky nové požiadavky a poskytnúť dôkazy o overení jeho účinnosti;
  • Spolupracovať so svojim certifikačným orgánom v záujme hladkého prechodu vrátane realizácie všetkých vzdelávacích potrieb a vykonania rozdielových analýz.

LRQA bude komunikovať so svojimi zákazníkmi a poskytovať im usmernenia k procesu prechodu, akonáhle budú formálne stanovené.

IAF podporuje rýchle prijatie normy ISO 45001 súčasnými užívateľmi OHSAS 18001: 2007 preto, aby mohli byť naplno využité všetky očakávané prínosy. LRQA môže realizovať školenia pracovníkov svojich klientov a vykonávať rozdielové analýzy voči norme ISO 45001 v etapách DIS aj FDIS, ale nemôže vystavovať akreditované certifikáty podľa ISO 45001, kým nebude akreditovaná Národným akreditačným orgánom.

Samotný proces prechodu bude pravdepodobne obdobný ako pri prechode na revidované normy ISO 9001 a ISO 14001, t.j. môže byť v rámci dozorového auditu, pri obnovení certifikátov alebo špeciálnym auditom – ďalšie podrobnosti o konkrétnych opatreniach prechodu budú oznámené klientom pri najbližšej príležitosti. Návrh požiadaviek IAF na prechod už stanovil, že vzhľadom na rozsah a charakter zmien zavádzaných podľa ISO 45001 bude potrebný dodatočný čas na posúdenie, a teda prechod na nové požiadavky nemôže byť vykonaný v rozsahu naplánovaných pravidelných návštev.

Prostredníctvom svojej širokej ponuky vzdelávacích a ďalších služieb LRQA pomáha organizáciám po celom svete pri prechode na nové a aktualizované štandardy ISO. 

Pro další informace o vývoji ISO 45001 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org

Podrobnější informace k vývoji v ISO 45001 získáte také na semináři ISO/DIS 45001 - více informací zde