ISO 22000:2005 je o krok dále k revizi 2017

Světově nejčastěji používaný standard pro systémy managementu bezpečnosti potravin kvality ISO 22000:2005 je ve stádiu revize. Technická komise ISO, která za návrh revize odpovídá, již připravila návrh nové revize standardu - CD (Committee Draft). O návrhu se bude jednat a po připomínkování se očekává další etapa vývoje DIS (Draft International Standard). 

Změny, které tento návrh přináší, souvisí i se sjednocením pohledu na tvorbu mezinárodních standardů systémů managementu. Mezinárodní standardizační organizace ISO zpracovala zásady pro tvorbu norem. „Annex SL“, dříve ISO Guide 83. Tento dokument přináší sjednocení formy i obsahu vybraných norem ISO do struktury „High Level Structure- HLS“. HLS  lze považovat za povinnou osnovu, a také totožný text společného jádra norem. Sjednocená je i základní terminologie a definice. Cílem sjednocení je jednodušší integrace a chápání těchto systémů. Díky Annexu se v normách bude objevovat i požadavek na identifikaci a řízení rizik: management rizik. S tímto prvkem mají potravinářské podniky dlouholeté zkušenosti. Vždyť celý systém bezpečnosti potravin založený na principech HACCP, ať podle Kodexu Alimentarius nebo na základě požadavků ISO 2200:2005, je systémem identifikace a řízení rizik. 

Cor Groenveld (předseda nadace pro certifikaci systémů bezpečnosti potravin, člen technické komise ISO34SC17- pro  systémy bezpečnosti potravin, manažer pro oblast potravin LRQA) očekává, že v budoucnosti manažer HACCP bude potřebovat porozumět i jiným rizikům organizace a jaký dopad mají tato rizika do oblasti bezpečnosti potravin. Výsledkem může být plně integrovaný systém založený na identifikaci a řízení rizik, který zahrnuje všechny rizikové oblasti, které jsou kritické pro organizaci a celý dodavatelsko-odběratelský řetězec 

Technická komise očekává vydání nové revize začátkem roku 2017. Další revize navazujících standardů jako je FSSC tedy budou následovat. Sjednocení norem může přinést jednodušší život všem manažerům systémů v potravinářských podnicích, zvláště pak těch, které mají zavedeno a certifikováno více systémů. 

Pro další vývoj ve standardu ISO 22000 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org