Organizace Lloyd’s Register oznámila zavedení technologie Greenfence Platform Technology

Organizace LR tento týden oznámila, že učinila významný krok k umožnění rozvoje svých služeb, založených na nových technologiích, které využívají výhod platformy nového úsporného ekonomického eko-systému. 

Pro tento nejnovější vývoj si organizace LR zvolila Greenfence ze Silicon Valley, první technologickou platformu sloužící pro trh testování, inspekce a certifikace (TIC). Greenfence nabízí organizaci LR bezkonkurenční potenciál pro konektivitu, škálovatelnost a interoperabilitu stávajících databází, schémat a systémů, ale rovněž i pro budoucí vývoj a zlepšování svých služeb ve všech průmyslových odvětvích.  Organizace LR je přesvědčena, že zavedení systému Greenfence povede k vyšší bezpečnosti organizací s komplexními, vysoce rizikovými dodavatelskými řetězci, jako je například dodavatelský řetězec v potravinářství LR očekává, že Greenfence bude mít razantní vliv na tradiční obchodní modely TIC, což vedlo LR k zaujmutí pozice jednoho z jeho prvních uživatelů. LR ve spojení s LRQA povede vývoj široké škály služeb využívající Greenfence.

LRQA bude mít možnost spojit tradiční hodnocení s digitálním monitorováním a auditem, což umožní zajišťování bezpečnosti a vhledu v reálném čase. Dojde tak k přesunu od pohledu zpět ke vhledu s možností predikce, tj. od toho, kde nastal problém, k tomu, kde může nastat problém.  Povede to k rozšíření aktuálních auditních a inspekčních procesů, což zvýší důvěru dodavatelského řetězce díky širšímu a hlubšímu systému a pokrytí dat, účinnějšímu cílení stávajících a možných rizik a lepšímu využití analýzy, vhledu a poradenství.

Greenfence jedinečným způsobem spojuje všechny od velkých organizací po jejich nejmenšího dodavatele a zahrnuje globální vlastníky norem/schémat a certifikační služby.  Platforma této společnosti, která využívá nejnovějších poznatků v oblasti umělé inteligence, velkých dat a inteligentní automatizace, značně snižuje náklady, zvyšuje kapacitu a přináší viditelnost a transparentnost v rámci celého dodavatelského řetězce. Posiluje také důvěru díky nákupu od ověřených a prověřených jednotlivců a společností. 

Výkonný ředitel LRQA John Rowley uvedl: „Vztah mezi organizací LR a společností Greenfence ukazuje snahu organizace LR investovat do budoucnosti prostřednictvím služeb založených na technologii, které přinášejí zákazníkovi větší hodnotu.  Organizaci LRQA to staví na pozici inovátora v potravinářském a nápojovém průmyslu, když poskytuje řadu možných platformních ekonomických služeb dodavatelským řetězcům, založených na technologii společnosti Greenfence.  Tuto technologii rovněž využijeme ke zkoumání tržních příležitostí na dalších trzích LR.“

Generální ředitel společnosti Greenfence řekl: „LR je příkladem druhu inovativního vedení potřebného k provedení smysluplných transformujících zlepšení v řadě vertikál TIC, mezi něž patří i lidská práva a udržitelnost. Jsme potěšeni, že sdílíme vizi a podporujeme organizaci uznávanou největšími světovými potravinářskými značkami jakožto upřednostňovaného poskytovatele certifikačních služeb, a to díky jejich technické odbornosti, globálnímu působení a  schopnosti navrhovat a poskytovat služby, které splňují požadavky zemědělského průmyslu.“  Je pozoruhodné, že po dobu téměř 260 let organizace LR neustále prokazuje schopnost rychle se adaptovat na externí změny, aby neztratila konkurenceschopnost, ale zachovala si růst a oddání přispívat k vytváření lepšího světa prostřednictvím dobročinných cílů vedených nadací Lloyd’s Register Foundation.“