Novinky z FSSC GMP EFISC

FSSC-Q:

FSSC-Q je kombinací FSSC a modulu ISO9001. Rozsah certifikace zahrnuje bezpečnost potravin a kvalitu potravin. Je to dobrovolný přídavný modul. Potravinářský průmysl vznesl k FSSC požadavek na vytvoření tohoto modulu, který bude podléhat kontrolnímu systému FSSC spojenému s daným auditorem, sledováním zpráv apod. FSSC-Q není součástí schálení GFSI.
FSSC musela přizpůsobit svůj systém verzi ISO 9001:2015.
V tuto chvíli LRQA implementuje FSSC-Q do svých služeb. Tuto službu bychom mohli nabídnout v polovině roku 2016. Informace o konečné implementaci naleznete na našem webu.

Schvalování GFSI:

Předpokládá se, že GFSI zveřejní nový dokument s pokyny (verze 7) v prvním čtvrtletí roku 2016. Na základě těchto požadavků FSSC upraví standard a vydá verzi 4 (očekávána v polovině roku 2016). Očekává se, že budou provedeny tyto změny:

  • Posílení programu integrity
  • Neohlášené audity
  • Požadavky týkající se falšování potravin

Certifikace GMP+ FRA

Vývojem modulu GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance) reaguje GMP+ International na požadavky účastníků GMP+. Odvětví krmiv pro zvířata je konfrontováno s požadavky na odpovědnou práci. Mezi ně patří například využívání sóji (včetně sójových derivátů a sójových produktů) a rybí moučky, které byly vyrobeny a nakoupeny s ohledem na lidi, zvířata a životní prostředí. Jestliže chce společnost prokázat odpovědný přistup k výrobě a obchodování, může si zvolit  certifikaci dle GMP+ Feed Responsibility Assurance. Hlavním cílem modulu GMP+ Feed Responsibility Assurance je umožnit účastníkům GMP+ naplnit tyto požadavky trhu pro odpovědnou vyrobu krmiv.

LRQA vám může poskytnout tuto službu a provést certifikaci vaší společnosti dle modulu GMP+FRA, s rozsahem certifikace: výroba a obchodování s RTRS sójou, odpovědné krmení prasat a drůbeže a odpovědné krmení zvířat pro produkci mléčných výrobků.

Neohlášené audity

Nově může LRQA poskytovat službu „neohlášených auditů“ pro GMP+ FSA.
Neohlášený audit je dobrovolný audit, který si může zvolit společnost s certifikací GMP+ FSA sama. Účastník sítě GMP+ si může tento neohlášený audit zvolit, v případě, kdy uváží výhodu jeho  přidané hodnoty, nebo když to od něj vyžadují zákazníci nebo jiné subjekty. Jde o vyrovnání se s poptávkou na trhu.

Neohlášený audit se týká pouze účastníků certifikovaných pro následující oblasti:

  • Výroba krmných směsí 
  • Výroba premixů
  • Výroba aditiv  
  • Výroba krmných surovin

V případě certifikace několika oblastí si mohou účastníci nechat neohlášeným auditem zkontrolovat pouze oblasti výroby.
Neohlášené audity se zaměřují na výrobní proces a další rizika v daném odvětví.

Neohlášený audit proběhne v běžné pracovní a provozní době u účastníka a v obchodních jednotkách s certifikací GMP+. Auditor certifikačního orgánu musí mít přístup k celé výrobě/instalacím a dokumentům, jako je tomu i v případě jiných auditů. Účastník nemůže prostřednictvím neohlášeného auditu rozšířit rozsah certifikace GMP+. To je nutno provést v rámci běžných auditů.

U členských států EU musí být neohlášený audit proveden do 2 pracovních dnů od nahlášení účastníkovi GMP+.
V ostatních zemích musí být neohlášený audit proveden do 5 pracovních dnů od nahlášení účastníkovi GMP+ s výjimkou případů, kdy neohlášený audit provádí auditor ze stejné země jako účastník.

Pokud dodáváte produkty s certifikací GMP+ zákazníkům s certifikací GMP OVOCOM, nejspíše od svých zákazníků obdržíte požadavek podstoupit neohlášený audit do 1. července 2016.

Po neohlášené návštěvě změní LRQA vaši registraci v databázi certifikovaných společností GMP+. Na certifikátu nebude neohlášená návštěva uvedena.

EFISC:

Evropská příručka správné praxe ve všech jazycích EU:

Organizace EFISC oznámila, že překlad nové verze Evropské příručky správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv je nyní k dispozici ve všech jazycích EU. Přeložena je nyní tato příručka, dokumenty pro jednotlivá odvětví, přehledy o salmonele a kontrolní seznamy pro auditory ohledně salmonely.