Doplňující informace k IATF 16949:2016

IATF spresnila detaily týkajúce sa novej verzie automobilového štandardu kvality. Štandard pod názvom IATF 16949:2016 bude publikovaný 1. októbra 2016. V nadväznosti na jeho vydanie bude prvého novembra 2016 publikované aj piate vydanie Pravidiel na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF (IATF Rules), ktorými sa riadi celá táto certifikačná schéma. 

Text IATF16949:2016 plne rešpektuje základnú osnovu a požiadavky ISO 9001:2015. Zmenou oproti aktuálnej štruktúre textu v ISO/TS 16949:2009 je, že text novej verzie v sebe neobsahuje základné požiadavky ISO 9001:2015, ale v základnej osnove (high level structure) pozostávajúcej z desiatich kapitol, sú obsiahnuté len nadstavbové sektorové požiadavky s referenciou na kapitolu normy ISO 9001:2015. Viaceré z týchto požiadaviek sú vlastne prenesené spoločné špecifické požiadavky zákazníkov (CSR). Týmto prístupom získava IATF lepšiu kontrolu nad obsahom a umožňuje to v prípade potreby častejšiu aktualizáciu dokumentu. Tento fakt nijakým spôsobom neovplyvní auditovanie požiadaviek obidvoch štandardov súčasne v rámci auditu, v prípade potreby bude nevyhnutné využívať dva separátne dokumenty.  

Objednávky na nový štandard možno uskutočniť na nižšie uvedenej linke, aktuálne je dostupný len v tlačenej podobe vo formáte A5. Publikovaný bude na začiatku v 4 základných jazykoch: anglickom, nemeckom, francúzskom a talianskom.

http://www.smmtoversight.co.uk/

Pripravte svoj systém manažérstva kvality na túto zmenu a oboznámte svojich pracovníkov o požiadavkách novej verzie tohto štandardu. Vyberte si z ponuky našich školení  na webových stránkach LRQA a získajte potrebné informácie čo najskôr, tak aby ste využili dostupný čas na prechod čo najefektívnejšie.

Pro další vývoj ve standardu IATF 16949 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org