Český překlad norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 je již k dispozici

Zásadní revize nejpoužívanějších standardů managementu kvality ISO 9001:2015 a systému environmentálního managementu ISO 14001:2015 byly publikovány v září 2015  (24.9.2015 a 16.9.2015). Mezinárodní fórum akreditačních orgánů (IAF) přijalo směrnici k přechodu na nové revize. Přechodné období 3 let vyprší v září 2018 a všechny společnosti certifikované podle těchto standardů řeší jak co nejsnadněji převést své systémy managementu na nové revize.

Společnosti certifikované podle těchto standardů netrpělivě očekávaly vydání českého překladu obou standardů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na svých internetových stránkách zveřejnil datum vydání ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Oba standardy mají datum vydání 1.2.2016 s platností od 1.3.2016. (www.unmz.cz). Normy jsou již k zakoupení u autorizovaných prodejců norem.  

Změny jsou zásadní a tak je nutné se převodem systému zabývat co nejdříve. Mnoho kapitol a článků, obsažených v příloze SL, je už uživatelům ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 známo. Je tady ale i celá řada nových či zdůrazněných požadavků, které je možné rozpoznat už z názvů kapitol a článků. Jedním z nových požadavků uvedených v revizích ISO 9001 a ISO 14001 je požadavek na zavedení managementu rizik a příležitostí v rámci systému managementu kvality. 

Příloha SL direktivy ISO organizace přináší sjednocení formy i obsahu vybraných norem ISO do závazné sktruktury standardů. Závaznou strukturu standardů systémů managementu lze považovat za povinnou osnovu, a také totožný text společného jádra norem. Tyto standardy mají nově 10 kapitol. Sjednocená je i základní terminologie a definice. Cílem sjednocení je jednodušší integrace a chápání těchto systémů.

Jak nejlépe naplánovat přechod na nové revize:

  • Identifikovat rozdíly v nových a revidovaných oblastech standardu, které musí organizace ošetřit.  
  • Vytvořit plán přechodu 
  • Poskytnout příslušný výcvik (školení) pro všechny pracovníky, kteří mají vliv na efektivnost systému managementu organizace 
  • Aktualizovat stávající systém managementu kvality tak, aby splňoval požadavky nové revise a ověřit jeho efektivnost 
  • Vyjednat s vaší certifikační organizací způsob přechodu na revizi 2015 

LRQA nabízí komplexní program školení k požadavkům obou revidovaných norem, včetně přechodových školení pro interní auditory ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Kurzy k revidovaným standardům naleznete zde