BRC Food 7: Stanovisko k bezpečnostnímu zamykání potrubí

BRC Food 7: Stanovisko k bezpečnostnímu zamykání potrubí

Nové požadavky v bodu 4.2.3 (Externí skladovací nádrže, sila a veškeré sací potrubí s externím otvíráním musí být zamčeny) vzbudily řadu obav, zejména mezi vinařstvími, která mají velké množství nádrží.

Bylo vydáno stanovisko, které uvádí: Externí skladovací nádrže, sila a veškeré sací potrubí s externím otvíráním musí být zajištěny tak, aby se zabránilo riziku úmyslné kontaminace produktu během skladování, například v prostoru s nádržemi, který je obehnán plotem s uzamčenou bránou, uvnitř zabezpečeného obvodu nebo když jsou jednotlivě uzamčeny. Pokud to není možné, musí být zavedeny kontroly, které zajistí, aby úmyslná kontaminace byla zjištěna a musí být zavedena opatření, která zabrání tomu, aby během skladování surovin nemohlo dojít k nezjištěnému falšování. Bezpečnostní opatření budou založena na jednotlivých rizicích.

BRC Packaging 5:

Od 1. ledna 2016 se pro certifikační audity používá mezinárodní standard BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials . Vydáním 5. verze standardu pro obaly se chce BRC posunout od „správné praxe“ (ve verzi 4) k „nejlepší praxi“. To povede ke zvýšení standardů u certifikovaných společností. Ve verzi 5 byla provedena řada změn jak v požadavcích (část II), tak v protokolu auditu (část III).

Tyto požadavky jsou nyní více v souladu s požadavky normy BRC pro bezpečnost potravin ve verzi 7 a více se zaměřují na kvalitu produktů. Protokol auditu je rovněž sladěn s protokolem standard BRC pro potraviny; hlavními změnami je úprava systému hodnocení, možnost (částečně) neohlášených auditů a další dobrovolné moduly.
Organizace BRC vydala pokyny k výkladu a úplný seznam všech změn požadavků: “Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 5 - Guide to Key Changes” (Mezinárodní standard pro obaly a obalové materiály, verze 5 – průvodce hlavními změnami). Obě publikace lze zakoupit v obchodě BRC (http://www.brcbookshop.com/ ).

Další dobrovolný modul pro Obchodované zboží

Pro oblast Obchodované zboží byly vydány další dobrovolné moduly (AVM – additional voluntary modules), a to jak pro standard, BRC Food verze 7, tak i pro BRC Packaging verze 5.Tyto moduly se vztahují na produkty, které by za normálních okolností patřily do oblasti působnosti příslušné mezinárodní normy BRC, ale které nejsou vyráběny, dále zpracovávány nebo znovu baleny do primárního obalu na místě, které je předmětem auditu:

  • BRC Food: Dobrovolný modul 8 (obchodované zboží)
  • BRC Packaging: Dobrovolný modul 7 (obchodované zboží)

Audit se provádí pouze ve spojení s hlavním auditem BRC a může jej provádět váš běžný auditor BRC. Obvyklá doba trvání auditu u tohoto dodatkového modulu je 0,5 dne (ale záleží na rozsahu obchodovaného zboží). Jestliže bude audit úspěšný, ….
Pokud chcete rozšířit audit BRC Food nebo BRC Packaging o modul Obchodované zboží, obraťte se na svou pobočku LRQA s žádostí o rozšíření certifikační smlouvy.
Dokument s požadavky na AVM Traded Goods (Obchodované zboží) lze získat zdarma ve formátu PDF v obchodě BRC (http://www.brcbookshop.com/ )

BRC Storage & Distribution (Skladování a distribuce)

BRC aktuálně připravuje novou verzi standardu Storage & Distribution. Toto nové vydání bude obsahovat aktualizaci veškerých současných požadavků, aby se zajistilo, že i nadále plní svůj účel.
Očekávaný časový horizont pro 3.vydání standardu BRC pro skladování a distribuci:

  • Publikace standardu / pokyny k výkladu – červen/červenec 2016
  • Školení  pro auditory / závody: červen/červenec–prosinec 2016
  • První audity – zima 2016 / počátek r. 2017