Aktuální novinky certifikace GMP+

Rozšíření pozitivního prohlášení na služby

Od 1. října 2016 mají GMP+ certifikované společnosti poskytující služby jako je doprava krmiv (GMP+ B4) nebo skladování krmiv (GMP+ B3) povinnost vydávat pozitivní prohlášení podle Seznamu schválených prohlášení GMP+ (viz. Příloha 1 k dokumentu GMP+ BA6 Minimální požadavky na označování a dodávku). Uvedené pozitivní prohlášení o statusu poskytované služby je určeno pro zákazníka a musí být v písemné formě.

Rozšíření monitoringu aflatoxinu v kukuřici 2016

Česká republika byla pro účely monitorování aflatoxinu B1 v kukuřici pocházející ze sklizně 2016 a vedlejších produktech z kukuřice zařazena do středního rizika. To v praxi znamená nutnost častějšího testování kukuřice na aflatoxin B1 než tomu bylo u sklizně 2015. Výsledky monitoringu musí být měsíčně zadávány do databáze FSP. Společnost GMP+ International bude na základě údajů z databáze FSP pravidelně posuzovat úroveň nebezpečí jednotlivých zemí a může provést změnu zařazení země i průběhu sezóny. Soubor požadavků na monitoring pro jednotlivé kategorie nebezpečí (vysoké, střední, nízké) najdete v Protokolu pro Aflatoxin, který je součástí dokumentu GMP+ BA4 Minimální požadavky na vzorkování a analýzu.  

Rozšíření požadavku na neohlášené audity 

GMP+ certifikovaní výrobci krmiv (GMP+ B1 / B2) mají možnost přihlásit se do programu neohlášených auditů, tzn. dobrovolně podstoupit jeden neohlášený audit v průběhu tříletého certifikačního cyklu. Přestože se v rámci GMP+ jedná o volbu dobrovolnou, tak je to vyžadováno různými certifikačními orgány při vzájemném uznávání certifikátů. Např. QS certifikace vyžaduje, aby GMP+ certifikovaný výrobce krmiv podstoupil neohlášený audit nejpozději do 1-7-2017. Požadavky na neohlášené audity najdete v dokumentu GMP+ C6.

Pokud Vás uvedené informace zaujaly nebo se chcete dozvědět více, můžete se obrátit na náš tým LRQA (prague@lr.org)