Aktuality z procesu revízie ISO/TS 16949

IATF schválila prvý návrh nového štandardu automobilovej kvality ISO/TS 16949, v ktorom je obsiahnutá aj spätná väzba zainteresovaných  strán. Pracovný tím zaoberajúci sa revíziou štandardu  sa pripravuje na konferenciu, ktorá sa bude konať v apríli 2016, kde by chcela získať ďalšie pripomienky zainteresovaných strán. IATF má v úmysle publikovať stratégiu prechodu na novú verziu ISO/TS 16949 práve v apríli 2016.

Úvodné rozdielové analýzy budú prebiehať celosvetovo od mája do júna 2016. Spätná väzba z týchto rozdielových analýz bude použitá k ďalšiemu spresneniu novej verzie tohto štandardu kvality a súvisiacich pravidiel uznania IATF. Cieľovým dátumom na dokončenie nového štandardu  je december 2016.

Niektoré z nových vylepšení  textu  nového štandardu kvality riešiacich  nedávne problémy v automobilovom priemysle zahrnujú nasledovné:

  • Požiadavky na dielce a procesy súvisiace s bezpečnosťou
  • Zvýšené požiadavky na sledovateľnosť produktu podporujúce nedávne zmeny v požiadavkách predpisov
  • Požiadavky na produkty so zabudovaným softvérom
  • Proces riadenia záruky vrátane riešenia NTF (nezistenia problému v komponente po jeho vrátení a opätovnom testovaní) a využitie postupov automobilového priemyslu
  • Objasnenie požiadaviek riadenia a rozvoja  sub-tier  dodávateľov  
  • Pridanie požiadaviek týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti  

Pro další vývoj ve standardu ISO/TS 16949 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org