Vydání FDIS 9001 a 14001 stanoveno na červenec

Podle nejnovějších informací technické komise ISO dojde k vydání FDIS 9001 a 14001 v červenci 2015. 

„Pro certifikované organizace to znamená, že se po vydání FDIS mohou začít zabývat přípravou na úrovni konkrétních požadavků normy, jejíž konečná verze bude vydána na konci roku.“, uvádí Steve Williams, LRQA System and Governance Manager

Steve Williams spolu s ostatními technickými specialisty LRQA potvrdil přístup k zajištění bezproblémového přechodu na nové standardy. „Společná struktura norem stanovená Dodatkem SL (Annex SL) znamená, že obě normy ISO 9001 a ISO 14001 budou obsahovat řadu nových společných termínů a definic. Oba revidované standardy budou shodně strukturovány do 10 článků,“ vysvětluje Steve Williams.

„Zakoupení finálního návrhu standardu FDIS pomůže organizacím zajistit, že pracovníci zodpovědní za přechod na nové požadavky plně chápou nové a změněné požadavky, stejně jako plánování nezbytných kroků k usnadnění přechodu na nové normy. Organizace by měly zajistit, že rozumí jak novým požadavkům (kontext organizace, řízení znalostí, uvažování založené na rizicích), tak požadavkům rozšířeným (jako je zapojení top managementu v ISO 9001 i ISO 14001). ISO 9001:2015 bude také obsahovat větší důraz na procesní řízení a řízení změn. V ISO 14001:2015 zase bude důraz na politiku a procesy,“ shrnul Steve Williams.

V každé organizaci se míra změny odvíjí od celé řady faktorů, které závisí na kontextu organizace a vyspělosti vlastního systému.

LRQA pravidelně informuje o nejnovějším vývoji v revizích standardů. K usnadnění přechodu na nové požadavky vyvinula LRQA řadu školení, jak veřejných, tak firemních připravovaných na míru. Pro více informací navštivte: http://www.lrqa.cz/revize-standardu-iso/index.aspx nebo nám napište: prague@lr.org