Novinky z revize ISO: Standard AS 9100 prochází revizí

V návaznosti na nedávno publikovaný mezinárodní standard ISO 9001 - Systém managementu kvality (QMS), oznámilo IAQG - Mezinárodní skupina pro kvalitu v letectví, že standardy řady AS 9100 budou také revidovány, aby byly sladěny s ISO 9001 a jeho novou strukturou dle Annex SL. Série 9100 je tvořena několika standardy, jejichž základem je AS 9100. Celá řada zahrnuje:

  • AS 9100 – systém managementu kvality v letectví, kosmickém a obranném průmyslu
  • AS 9110 – systém managementu kvality pro společnosti zabývající se údržbou v letectví, kosmickém a obranném průmyslu
  • AS 9115 – systém managementu kvality pro společnosti dodávající software v letectví, kosmickém a obranném průmyslu
  • AS 9120 – systém managementu kvality pro distributory v letectví, kosmickém a obranném průmyslu

V návaznosti na revizi ISO 9001:2015 je zde více jak 100 doplňkových požadavků, které musí být zohledněny v procesu revize 9100. IAQG očekává hlasování k této věci již v prosinci 2015 a předpokládané datum vydání standardu je duben 2016. Společnosti, které v současné době mají certifikaci z řady 9100, budou muset dokončit přechod na revidovaný standard do září 2018, což je v souladu s posledním termínem na přechod u společností, které jsou nyní certifikovány dle ISO 9001:2008.

Více informací o revizi najdete na stránkách IAQG. Chceme podpořit společnosti po celém světě, a proto LRQA nabízí řadu služeb, jako je veřejné a firemní školení, zaměřené na to, aby Vám pomohlo zajistit hladký přechod na nové standardy. Další informace o službách LRQA zaměřených na přechod na nové standardy najdete na: LRQA.com