Se zveřejněním FDIS 9001 LRQA rozšiřuje nabídku dalších služeb

Čekání je u konce - organizace ISO oficiálně zveřejnila konečný návrh mezinárodní normy FDIS ISO 9001:2015. Vydání FDIS signalizuje předposlední fázi procesu revize nejrozšířenějšího mezinárodního standardu systému managementu kvality (QMS). Konečné znění normy (ISO 9001: 2015) bude zveřejněno v září 2015.

Nejzásadnější změnou je začlenění Dodatku SL (Annex SL) jako společné struktury pro všechny nové a aktualizované standardy systému řízení ISO. Nové požadavky standardu zahrnují řízení znalostí organizace, kontext organizace a outsourcing. Mezi další oblasti, které byly revidovány, patří zdůraznění významu vedení, analýzy a hodnocení spolu a oblast plánování změn.

V souvislosti se zveřejněním FDIS LRQA informuje, že vzdělávací kurzy k revidovaným standardům jsou vedeny ve smyslu nových a revidovaných požadavků ISO FDIS 9001:2015.

„S přechodem ISO 9001:2015 do fáze FDIS mají všichni, kdo jsou zodpovědní za implementaci změn možnost přezkoumat nové a měnící se požadavky standardu a začít tak přemýšlet o nezbytných krocích pro přechod na požadavky nové normy,“ uvedl David Derrick (LRQA Operations Manager, Severní Evropa). LRQA je v popředí komunikace o změnách v revidovaných standardech. Pro zajištění snadného přechodu nabízí LRQA řadu služeb a to jak při posuzování systému managementu tak v oblasti veřejných kurzů a firemních školení na míru.

"Otevřené kurzy i firemní školení na míru jsou nejlepším startem při přechodu na ISO 9001: 2015," uvedl Peter Cornelissen Area Operations Manager pro střední Evropu. "Tato školení pomohou našim zákazníkům nejen při plnění požadavků revidované normy, ale mohou je využít také pro nastavení efektivnějšího systému managementu." Více informací o revidovaných standardech naleznete zde: http://www.lrqa.cz/revize-standardu-iso/index.aspx

Komplexní program pro pochopení všech aspektů revidovaných norem

ISO 9001

Připravujeme se na ISO 9001:2015

Tento dvoudenní kurz vám poskytne podrobné informace o změnách standardu ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) a jejich dopadu na váš stávající systém managementu.

ISO 9001:2015 pro interní auditory (přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015)

Kurz je určen pro interní auditory, kteří již mají kompetence k provádění interních auditů podle ISO 9001:2008 a potřebují si je rozšířit o nové přístupy k auditování, které vyhovují požadavkům nové normy ISO 9001:2015.