Revize dokumentu GMP+ BA6 (Označování)

Dokument popisující minimální požadavky na označování a dodávání krmiv se bude měnit s účinností od 01/10/2015. V současné době je povinné tzv. negativní označování, které se vztahuje na dodávky zboží mimo režim GMP+. Od uvedeného data se bude požívat naopak pozitivní označování, které přináší povinnost označovat každou dodávku zboží v režimu GMP+. Pozor, tato změna nemá žádné přechodné období! 

Citace BA6 ”Věta „Dodané zboží má status GMP+ specifikovaný v modulu GMP+ FSA“ (nebo „Dodané zboží je zajištěné podle GMP+“) musí být uvedena v kupní smlouvě nebo v nějaké jiné písemné formě nejpozději v době dodání.”