Průběh a další plán revize standardu série AS 91xx: 2016

Revize standardů série AS 91xx:2016 probíhá v souladu s plánem a revidovaná série norem AS 91xx: 2016 bude vydána v dubnu 2016. Cílem je zachovat návaznost norem na ISO 9001, jejichž revize vyjdou v září 2015 a uplatnit nové specifické požadavky ze sektoru letectví, kosmonautika a obrana.

Revidovaná série zahrnuje normy:

 • AS 9100 – Systém managementu kvality – Pro organizace zabývající se letectvím, kosmonautikou a obranou
 • AS 9110 - Systém managementu kvality – Pro organizace zabývající se opravárenstvím v letectví
 • AS 9115 – Systém managementu kvality – Pro organizace zabývající se letectvím, kosmonautikou a obranou – dodavatele software
 • AS 9120 – Systém managementu kvality – Pro organizace zabývající se distribucí v letectví, kosmonautice a obraně

Hlavní novinky či změny v AS 9100:

 • Bezpečnost produktu v průběhu životního cyklu produktu 
 • Lidský faktor použitý při hledání skutečné kořenové příčiny neshody 
 • Řízení rizik se promítá do všech článků systému managementu  
 • Rozšiřuje se význam plánování v celém standardu 
 • Preventivní opatření je obsaženo v řízení rizik 
 • Ochrana produktu před použití padělaných dílů
 • Řízení projektů je spojeno s operativním plánováním
 • Jasnější a jednodušší požadavky na řízení konfigurace
 • Podpora po dodání se rozšiřuje o nové požadavky z ISO 9001:2015

Detailnější informace o obsahu ve vztahu k předchozí verzi jsou na stránkách www.iaqg.org  v kapitole Deployment Support Materials, zejména pak dokumenty „Changes presentation“ a „Correlation matrices between 9100:2009 and 9100:2016“jsou velmi výstižné a napomohou s implementací nové verze standardu.

Další plán realizace revize norem:

 • V prosinci 2015 proběhne sektorové přezkoumání navržené verze ve všech třech IAQG sektorech (Amerika, Evropa, Asie).
 • Po prostudování připomínek bude rozhodnuto, zda jejich zapracování bude vyžadovat další sektorové přezkoumání či nikoli.
 • V každém případě se předpokládá vydání revidované série norem v dubnu 2016.

LRQA je aktivním účastníkem revize standardů i plánování implementace. V současnosti se zpracovává plán přechodu na novou verzi u firem řídící se standardy AS 91xx:2009. Předpokládá se tříleté přechodové období od vydání originálů standardů v anglickém jazyce, tedy od dubna 2015 do dubna 2018. Finální verze požadavků na přechod na novou verzi bude známa koncem října letošního roku a my vám přineseme aktuální informace.