Proč je možné školení k revizím norem absolvovat ve fázi DIS?

  • Společná struktura a koncepce revidovaných norem

Všechny nově revidované standardy vycházejí ze společné struktury tzv. HLS definované Annexem SL. Návrh standardu DIS (Draft International Standard) obsahuje jasnou strukturu, koncepce a požadavky, které se v pozdějších fázích vývoje standardu budou pouze upřesňovat v detailech nižší úrovně (definicích, formulacích), nikoli v zásadních požadavcích.

Jak jsme již uvedli, norma ISO 9001:2015 přijme závaznou strukturu podle Annexu SL. To se projeví například zvýšením počtu kapitol na deset, namísto původních osmi v současné normě. Z toho vyplývají také čtyři hlavní oblasti, kde nastávají největší změny: kontext organizace, leadership, procesní přístup a uvažování založené na rizicích.

  • Využití výhody včasné implementace nových požadavků

LRQA považuje za zásadní, aby klienti z certifikovaných organizací plně využili výhod, které plynou z včasného pochopení a zavedení požadavků revidovaného standardu. Konečná verze návrhu se v podstatě textu blíží normě samotné. Pro společnosti se tím de facto rozšiřuje období, v rámci něhož mají možnost se na změny připravit, neboť po vydání mezinárodně platné normy, bez ohledu na to, jak dlouho bude trvat vydání českého překladu, bude platit závazné tříleté přechodné období. Po jeho konci všechny certifikáty podle starých norem přestanou platit.

Certifikovaným organizacím umožňuje školení v této fázi včas se na změny připravit, co nejdříve je implementovat a tak v maximální možné míře využít výhod, které revidovaný standard přináší.

  • Komplexní změny vyžadují rozsáhlejší přípravu

LRQA se snaží především ukázat, že změny se nedají udělat ze dne na den, neboť u současné revize se nejedná o kosmetické úpravy, ale poměrně komplexní změny, které se dotknou širokého spektra lidí v organizacích. (viz také článek: Načasování plánu vzdělávání k požadavkům revidovaných standardů).

Zvláště pak rozhodnutí týkající se implementace managementu rizik v rámci procesů organizace jistě zabere čas. Je nutné si rozmyslet, jaký koncept managementu rizik zvolit, jak ho budeme zavádět a dokumentovat. To se bude týkat všech pracovníků odpovědných za řízení jednotlivých procesů, ne pouze manažerů kvality.

Školení k revizím standardů ISO 9001 a ISO 14001 naleznete zde