Novinky z revize ISO: ISO 9001:2015 zveřejněno

Včera byl završen proces revize ISO 9001 a standard ISO 9001:2015 byl publikován. Od dnešního dne je standard dostupný u národních orgánů publikující standardy. Technická komise ISO/TC 176/SC 2 uplatnila při revizi ISO 9001:2015 společnou strukturu, která vychází z Přílohy (Annex) SL a která je členěna do 10 kapitol – tuto novou strukturu budou používat všechny nové a revidované standardy ISO.

V souvislosti s dnešním zveřejněním prohlásil Richard Crute-Morris (LRQA Assessment Services Capability Development Manager):


„Teď, když je ISO 9001 zveřejněno, můžou společnosti, které se rozhodly pro přechod na nový standard, vytěžit ze systému managementu maximum a získat tak konkurenční výhodu."

Přechod na ISO 9001:2015

LRQA aktivně usiluje o globální akreditaci, abychom našim klientům mohli poskytnout akreditovanou certifikaci dle nového revidovaného standardu.

Do té doby, než získáme akreditaci, můžou společnosti, které si přejí projít auditem změn dle ISO 9001:2015, získat neakreditovaný certifikát. Jakmile LRQA získá akreditaci, budou všechny neakreditované certifikáty vystaveny znovu.

V souvislosti se všemi velkými změnami ohledně revize ISO, patří LRQA mezi lídry v komunikaci ohledně chystaných změn. Nabízíme řadu auditních služeb, veřejných kurzů a firemních školení, tak abychom pomohli společnostem po celém světě v hladkém přechodu na nové standardy. Pro bližší informace ohledně revize ISO 9001:2015 a našich službách nás kontaktujte na prague@lr.org.