Načasování plánu vzdělávání k požadavkům revidovaných standardů (ISO 9001, ISO 14001)

Nyní před vydáním konečného návrhu FDIS 9001 a FDIS 14001 firmy intenzivně plánují přechod svých systémů na požadavky revidovaných standardů. Správné načasování vzdělávací plánu hraje při plánování přechodu zásadní roli.

LRQA od začátku revizního procesu upozorňuje, že se s přípravou nevyplatí čekat. Pro firmy, které nechají přechod na poslední chvíli, může být oznámení, že během několika měsíců musí své systémy převést, velkým překvapením.

Vyplatí se čekat na konečnou verzi standardu?

Firmy často čekají s realizací školení na vydání konečné verze mezinárodního standardu, nicméně se školením lze začít již ve fázi návrhu standardů (DIS, FDIS). Všechny nově revidované standardy vycházejí ze společné struktury tzv. HLS definované Annexem SL. Přestože v průběhu schvalování může ještě dojít k úpravám jednotlivých formulací nebo definic, struktura a jednotlivé koncepce standardů se již nezmění. Proto lze školení realizovat již před vydáním konečné mezinárodní verze ISO 9001/ISO 14001.

Při načasování plánu školení vezměte v úvahu:

• Časový harmonogram vydání revidované ISO 9001/ISO 14001

• Termín, který jste si stanovili pro přechod na nový standard (např. v průběhu certifikačního, recertifikačního nebo dozorového auditu)

• Do jaké míry již požadavky splňujete, které požadavky bude potřeba nově implementovat a jakým způsobem je budete chtít rozvinout (tyto oblasti vám může pomoci identifikovat rozdílová analýza)

Nezapomeňte, že plán vzdělávání se bude týkat širšího spektra zaměstnanců. V rámci firmy se s novými požadavky budou muset seznámit nejen manažeři kvality a interní auditoři, ale v podstatě každý vedoucí pracovník  - bude totiž potřeba spolupráce při identifikaci potenciálních rizik, které se v každém procesu nebo činnosti mohou objevit. Revize norem navíc ovlivní vrcholový management. Jedná se tedy o široké spektrum zaměstnanců napříč celou firmou. 

Školení Vzdělávacího cyklu k revizím standardů ISO 9001 a ISO 14001 naleznete zde