Na LRQA Forum 2015 představeny zkušenosti s vybranými oblastmi revidovaných norem

Letošní ročník LRQA Forum, který se uskutečnil 10.9.2015 byl jedinečný svým načasováním – právě v těchto dnech vrcholí končené vydání mezinárodních standardů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Účastníci konference tak měli možnost získat nejnovější informace o vydání obou standardů, které jsou v těchto dnech publikovány ve své konečné verzi.

V prostoru Hotelu Clarion Congress Prague se potkalo 150 účastníků, na které čekal nabitý program. Konferenci zahájil pohled auditorů LRQA na vývoj v revidovaných standardech. Principy revize standardů systémů managementu a hlavní milníky změn představil Jindřich Znamenáček (assessor manager LRQA). 

„Co se mění? Svět systémů managementu a role, jakou tyto systémy hrají při řízení businessu organizací,“ uvedl ve svém příspěvku senior lead auditor LRQA Jiří Bašta, který se věnoval konkrétním změnám, ke kterým došlo od publikování draftu standardů ke konečné verzi. 

Největší inspirací pro účastníky byl pohled řečníků z certifikovaných organizací. Ti prezentovali své konkrétní zkušenosti s požadavky zahrnutými v revidovaných standardech. Příspěvky se týkaly například využití systému hodnocení rizik při vývoji firemní strategie, rozvoje dodavatelů, řízení znalostí nebo analýzy zainteresovaných stran.

Na LRQA Forum vystoupili zástupci těchto společností:

  • Ing. Petra Miketová, Ph.D., MBA, Cayman Pharma
  • Ing. Svatoslav Valoušek, UniControls a. s.
  • Miroslava Hanšutová, Emerson Network Power
  • Věra Morávková, SYNPO, akciová společnost
  • Blanka Dadáková, Josef Tesařík, Pacific Direct, s.r.o. 
  • František Škrob, EXBIO Praha, a. s.
  • Josef Buvalič, LB Minerals, s.r.o.
  • Ing. Ludmila Feřtová, RWE Česká republika, a. s.

Se všemi účastníky se těšíme na viděnou na příštím ročníku LRQA Forum.

Veškeré informace k LRQA Forum 2015 naleznete zde