ISO 14001:2015 schválena k publikaci, ISO 9001:2015 hlasování o FDIS ukončeno

Dlouhodobě očekáváná revize normy systému environmentálního managementu ISO 14001:2015 je již před svým vydáním. Odborná technická komise schválila ISO 14001:2015 pro publikování. Revidovaný standard bude tedy k dispozici od Národních Standardizačních orgánů (v ČR- ÚNMZ) od 16. září 2015.

Jak je na tom nejrozšířenější standard systémů managementu kvality ISO 9001:2015? Jak bylo oznámeno technickou komisí hlasování o konečném návrhu FDIS bude ukončeno 9. září 2015. V případě souhlasu 75% Národních standardizačních orgánů bude také tento standard vydán. Můžeme se tedy brzy těšit.