Zmeny ISO štandardov – bleskové správy z revízie ISO 9001

Ako bolo viac krát spomínané v priebehu procesu revízií ISO štandardov, konečný návrh medzinárodnej normy (FDIS) pre systém manažérstva kvality ISO 9001 by mohol byť zverejnený v priebehu marca / apríla tohto roka. Po rokovaní technickej komisie ISO / TC 176 / SC2, ktoré sa konalo v dňoch 16. až 20. februára vo Vilniuse, je zrejmé, že zverejnenie uvedeného FDIS vo všetkých jazykoch na pripomienkovanie sa teraz očakáva až v júli 2015.

Takže, v akom štádiu je ISO 9001 teraz?

ISO 9001 je v súčasnej dobe vo fáze FDIS, v predposlednom kroku procesu revízie. Táto fáza zahrňa prácu technickej komisie ISO / TC 176 / SC 2 na preskúmaní všetkých pripomienok prijatých počas hlasovania o DIS (návrhu medzinárodného štandardu) za účelom vytvorenia konečného návrhu. Ako náhle je dokončený konečný návrh, bude zverejnený ISO / FDIS 9001: 2015, ktorý potom bude predložený všetkým národným zástupcom organizácie ISO na hlasovanie.