Aktuální změny v certifikačním schématu FSSC 22000:2013, nově je zahrnuta do certifikace i farmaření a produkci jatečních zvířat

Nejrychleji rostoucí certifikační schéma pro bezpečnost potravin FSSC22000, které je stále vice populární i pro certifikace potravinářských podniků v České republice provedlo aktuálně několik změn. Nyní je již celosvětově certifikováno vice než 11000 potravinářských a obalářských podniků.

Nadace FSSC změnila svou právní identitu. Tato změna se ovšem certifikovaných subjektů nedotkne. Ovšem zároveň s touto změnou bylo představeno i nové logo nadace FSSC, které je uvedeno na vystavených certifikátech. U certifikovaných podniků vaše certifikační společnost logo v budoucnosti vymění. V případě, že používáte logo FSSC bude s vámi změnu používání a přechod na nové logo certifikační společnost komunikovat. Pro tuto změnu bylo stanoveno tříleté přechodné období.

Důležitou změnou je úprava rozsahu co je možné v rámci certifikace FSSC zahrnout. Nově je možné certifikovat i farmaření, produkci jatečních zvířat. Do rozsahu FSSC nově spadá: výroba potravin, farmaření a produkce zvířat, výroba krmiv, výroba obalů pro potraviny a výroba aditiv a dalších chemických látek, které se jako potravinářské přísady používají.

FSSC je schéma, které je schválené GFSI (Global Food Safety Initiative), což znamená jeho akceptování řetězci. Změny pro certifikace podniků s více provozovnami- Multisite certifikace. FSSC vyžaduje, aby byla každá provozovna  samostatně certifikována a samostatně zavedena do databáze FSSC. V případě, že centrála provádí pro provozovny některé činnosti v rámci systému,  je možná redukce 20% času s původní kalkulace.

Změna schémata verze 4 je očekávána již v roce 2016. Tak jako u jiných certifikačních schémat (IFS, BRC) bude do schémata plánovaných auditů zahrnutý i systém neohlášených auditů. Tento program umožnuje podnikům prezentovat svou připravenost absolvovat audit kdykoli, protože jejich systém bezpečnosti potravin je funkční. Systém neohlášených auditů je zaměřen na posouzení programů nezbytných opatření (PNP) a jejich dodržování v každodenní práci.

Cílem změn je podpořit důvěru v toto rostoucí schéma certifikace bezpečnosti potravin, které je založeno na systému managementu a představuje zajímavou alternativu k IFS a BRC pro certifikace potravinářských podniků.