Aktuální seminář ke Globálnímu standardu BRC Packaging 5

Pro organizace, které se připravují na audit podle požadavků BRC Packaging and Packaging Materials v novém vydání 5 nabízíme aktualizovaný seminář, na kterém účastníky seznámíme s požadavky aktuálního vydání. Audity se provádějí podle nového standardu s platností od 1.1.2016. Seminář je určen pro organizace, které již požadavky standardu uplatňují, ale také pro ty, kteří se chystají požadavky standardu implementovat, a chtějí se proto seznámit s aktuálními požadavky.

Nové 5. vydání standardu publikoval British Retail Consortium v červenci 2015. Uplatňování požadavků vyplývajících z nového vydání je vyžadováno s účinností od 1. ledna 2016. LRQA disponuje 2 kvalifikovanými auditory, kteří jsou vyškoleni na certifikaci BRC Packaging podle verze 5 a tím udržuje flexibilitu a schopnost vyjít klientům dostatečně vstříc s termíny auditů. 

Více informací k semináři a přihlášku naleznete zde