Aktuality z procesu revízie ISO/TS 16949

Technická špecifikácia ISO/TS 16949 – štandard kvality v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu  je jedným z kľúčových odvetvových štandardov, ktorý je „nadstavbou“ požiadaviek normy ISO 9001.  Táto norma je aktuálne vo fáze návrhu medzinárodného štandardu (DIS) a vydanie novej verzie ISO 9001:2015 na očakáva na jeseň tohto roka.

Práve v súvislosti s procesom revízie ISO 9001, základe dohody medzi ISO organizáciou a organizáciou IATF (International Automotive Task Force) zastrešujúcou certifikačnú schému podľa požiadaviek ISO/TS 16949, prebiehajú  aj činnosti s prípravou novej verzie ISO/TS 16949, ktorej základná osnova bude v súlade s ISO 9001:2015.

IATF zostavila pracovný tím, ktorý sa bude zaoberať vstupmi zainteresovaných strán s cieľom ďalšieho možného zlepšenia uvedeného štandardu. Tento tím práve v týchto dňoch ukončil prieskum medzi týmito zainteresovanými stranami. Aktuálne prebieha analýza získanej spätnej väzby a príprava samotnej fázy revízie štandardu.  Ukončenie procesu revízie automobilového štandardu je naplánované na štvrtý kvartál roku 2016.