Změna klasifikace neshod u GMP a další novinky

  • Změna klasifikace neshod

V souvislosti se snahou společnosti GMP+ International o získání akreditace dochází ke změně klasifikace neshod, jak je uvedeno v nové verzi dokumentu GMP+ C6. Místo neshod cat.3 / cat.2 / cat.1 se budou používat kategorie MINOR / MAJOR / CRITICAL. Nově se bude vyžadovat analýza kořenových příčin a plán nápravných opatření pro všechny kategorie neshod. Udělení kritické neshody hrozí certifikované společnosti např. v případě porušení požadavků GMP+ BA5 (EWS / Systém včasného varování), kdy je vyžadována povinnost informovat o každém překročení maximálního povoleného limitu kontaminace v krmivu a to nejpozději do 12 hodin po potvrzeném zjištění.

  • Povinné prověřování hlídaných necertifikovaných dodavatelů

V případě, že certifikovaná společnost (tzv. gatekeeper) nakupuje produkty od necertifikovaných dodavatelů za základě „hlídacích protokolů“, bude se měnit délka certifikačních a dozorových auditů. Za každého hlídaného dodavatele se bude přidávat 1,5 hodiny až do výše 10 přidaných hodin auditu. V průběhu 3 let platnosti certifikace musí být prověřeni všichni hlídaní dodavatelé.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit nebo se zúčastnit některého z našich školení, kde se dozvíte více užitečných informací.