Ohlédnutí za minulým ročníkem LRQA Forum

V loňském roce jsme LRQA Forum věnovali tématu identifikace a řízení rizik a příležitostí jako nového požadavku revidovaných standardů systémů managementu. 

Konference proběhla dne 11. září 2014 v pražském Clarion Congress Hotelu za partnerské podpory Slovenské spoločnosti pre kvalitu reprezentované jejím prezidentem Milanem Šestákem.

S ohledem na zaměření konference vystoupila v loňském ročníku řada našich klientů, kteří implementovali koncept risk managementu do svých systémů. 

Společnosti Wrigley, GE Aviation, Futaba, Cembit, ale i Cayman Pharma, Dopravní podnik hl. m. Prahy, CB&I a Infas, respektive jejich zástupci představili funkční přístupy k risk managementu ve své oblasti podnikání, sdíleli své zkušenosti a inspirovali publikum praxí ze svých rozdílných oblastí podnikání vyžadujících různé přístupy řízení rizik, které jim pomáhají generovat vyšší příjmy, eliminovat či snížit negativní efekty a celkově růst.

Ačkoliv bylo zaměření prezentujících odvětví skutečně široké, o to více byly jednotlivé zkušenosti zajímavější a všichni se více méně shodli na minimálních požadavcích na funkčnost implementovaného systému: jednoduchost, přehlednost, kontinuita a zapojení celé firmy. Cíl totiž zůstává společný: vyvarovat se možným rizikům, s nimiž se každodenně musí potýkat, a naplnit příležitost, jak co nejlépe přinášet hodnotu zákazníkům.

Forum 14 Ohlednuti 1  Forum 14 Ohlednuti 3

Atmosféru LRQA Forum 204 si můžete připomenout také na Slideshare, kde si můžete prohlédnout více fotografií z konference.

Zpět na LRQA Forum 2015