Novinky z procesu revízie ISO/TS 16949 (duben 2015)

Technická špecifikácia ISO/TS 16949 – štandard kvality v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu  je jedným z kľúčových odvetvových štandardov, ktorý vo svojom texte obsahuje okrem iného aj požiadavky normy ISO 9001.  Táto norma je aktuálne vo fáze prípravy finálneho návrhu medzinárodného štandardu (FDIS) a vydanie novej verzie ISO 9001:2015 sa očakáva na jeseň tohto roka. 

Práve v súvislosti s procesom revízie ISO 9001, na základe dohody medzi ISO organizáciou a organizáciou IATF (International Automotive Task Force) zastrešujúcou certifikačnú schému podľa požiadaviek ISO/TS 16949, prebiehajú  aj činnosti s prípravou novej verzie ISO/TS 16949, ktorej základná štruktúra bude v súlade s novou ISO 9001:2015. Práve v týchto dňoch IATF dokončila prvú fázu vývoja novej verzie ISO/TS 16949 a pripravila návrhovú špecifikáciu na revíziu uvedeného automobilového štandardu.  

IATF zostavila pracovný tím, ktorý sa bude zaoberať vstupmi zainteresovaných strán s cieľom ďalšieho možného zlepšenia uvedeného štandardu. Tieto vstupy budú získavané prostredníctvom spoločného štandardizovaného prieskumu, ktorý sa uskutoční v nadchádzajúcich mesiacoch, a to za asistencie národných členských IATF asociácií. Okrem toho prebieha aj analýza existujúcich zákazníckych požiadaviek za účelom ich možnej implementácie do budúcej revízie ISO/TS 16949.Ukončenie procesu revízie automobilového štandardu je naplánované na štvrtý kvartál roku 2016.