Navýšení minimální délky auditů GMP+

Podle nových pravidel GMP+ musí certifikační orgány navýšit minimální délku auditu GMP v případě, že certifikovaná společnost (tzv. gatekeeper) nakupuje produkty od necertifikovaných dodavatelů za základě „hlídacích protokolů“. Za každého hlídaného dodavatele se bude přidávat 1,5 hodiny až do výše 10 přidaných hodin auditu. V průběhu 3 let platnosti certifikace musí být prověřeni všichni hlídaní dodavatelé (přidané hodiny je možné rozložit do tří let). Povinné navýšení minimální délky auditu GMP se vztahuje i na stávající platné smlouvy o certifikaci, které bude třeba aktualizovat.

Příklady hlídacích protokolů, které budou vyžadovat navýšení délky auditu, jsou uvedeny v dokumentu GMP+ BA10:

  • Hlídací protokol pro nákup doplňkových látek;
  • Hlídací protokol pro nákup nezpracovaných zemědělských produktů od pěstitele;
  • Hlídací protokol pro nákup obilí, semen a luštěnin;
  • Hlídací protokol pro nákup (bývalých) potravin;
  • Hlídací protokol pro nákup palmového oleje v dobré obchodovatelné kvalitě;
  • Hlídací protokol pro nákup slámy;
  • Hlídací protokol pro silniční přepravu;
  • Hlídací protokol pro skladování a překládku;

V případě dotazů se na nás můžete obrátit nebo se zúčastnit některého z našich školení, kde se dozvíte více užitečných informací.