Návod na plánování přechodu na ISO 9001:2015

Mezinárodní akreditační fórum (IAF), které dohlíží na proces certifikace ISO 9001 publikovalo 12. Ledna oficiální verzi dokumentu: Návod na plánování přechodu na ISO 9001:2015  Tento informativní dokument vznikl ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 176/SC 2/WG 23, která má na starosti revizi standardu. Dokument vznikl jak odezva na početné žádosti odborné veřejnosti, certifikačních a certifikovaných společností. V textu dokumentu jsou identifikované činnosti, které by se měli vzít do úvahy a zároveň napomáhá pochopení souvislostí standardu.   

Z pohledu představitelů IAF je možné sumarizovat hlavní změny ISO 9001:2015 do následujících oblastí: 

 1. Implementace základní osnovy standardu (HLS) definované Přílohou SL (Annex SL)
 2. Myšlení založené na rizicích se stává explicitním požadavkem, slouží i k podpoře a zlepšení pochopení a aplikace procesního přístupu 
 3. Méně předepsaných požadavků
 4. Menší důraz na dokumentaci
 5. Lepší použitelnost standardu pro služby
 6. Požadavek na určení hranic systému managementu kvality
 7. Silnější důraz na kontext organizace
 8. Silnější důraz na vůdcovství
 9. Větší důraz na dosahování požadovaných výstupů s cílem zlepšit spokojenost zákazníka.

Co důležité obsahuje návrh pro certifikované organizace?

 • Bylo dohodnuté tříleté přechodné období od publikování mezinárodního vydání standardu ISO 9001:2015- je potřebné, aby platnost aktuálních certifikátů systémů managementu  kvality podle ISO 9001:2008 korespondovala  s koncem tříletého přechodného období v roce 2018   
 • Přechod z revíze 2008 na 2015 je možný při recertifikaci, speciálním auditu nebo dozorovém auditu. Při přechodu při dozorovém auditu nebo při recertifikaci se očekává prodloužení auditu.
 • Podmínky přechodu na novou revizi by měli být komunikované každé certifikované organizaci prostřednictvím své certifikační organizace a to nejpozději ve fázi finálního návrhu normy (FDIS).
 • Přechod na ISO 9001:2015 může být principiálně uskutečněný v průběhu jednoho auditu nebo ve vice fázích. 

Doporučujeme vám 8 kroků pro snadný přechod na revidované ISO 9001 a ISO 14001.

1. Vyhledejte si informace - Vyhledejte si bližší informace o navrhovaných změnách standardů, termínech vydání návrhů a finální verze mezinárodního standardu. 

2. Vyberte si dodavatele certifikačních a vzdělávacích služeb - Vyberte si dodavatele certifikačních a vzdělávacích služeb, který je aktivně zapojen do vývoje obou standardů. Jejich pohled a odbornost pomohou vaší organizaci k úspěšnému a hladkému přechodu. 

3. Vzdělávejte se - Proškolte vaše pracovníky, tým interních auditorů a všechny ostatní, kteří jsou zodpovědní za vývoj, zavedení a udržování systémů managementu. 

4. Zapojte vrcholové vedení - Zahrňte vyšší a vrcholové vedení do vzdělávání týkající se revizí. Pomůže jim to plně pochopit, jak tyto změny ovlivní jejich odpovědnosti a jakou hodnotu jim mohou revidované standardy přinést. 

5. Pracujte s návrhy standardů - Zakupte si návrhy standardů již ve fázi DIS a FDIS, jakmile budou k dispozici, aby vaši pracovníci mohli s těmito dokumenty pracovat. 

6. Plánujte - Zajistěte si nezávislého posuzovatele, který provede analýzu rozdílů mezi vaším systémem a požadavky standardů. Zjistíte tak, co je potřeba udělat. 

7.  Přejděte na nový standard - Zakupte si nový standard, hned jak bude publikován a staňte se lídrem ve svém odvětví.  

8. Komunikujte - Zainteresované strany, stejně jako noví a potenciální zákazníci, ocení váš závazek k efektivnímu a udržitelnému fungování vaší společnosti, což vám přechod na nové revize pomůže zajistit.

Stáhněte si 8 kroků pro snadný přechod ISO 9001 a ISO 14001 v pdf.