Integrovaný systém řízení bezpečnosti POTRAVIN a KRMIV

Společnost GMP+ International vydala nový standard GMP+ B1.2  pro certifikaci výroby krmiv včetně jejich skladování a obchodování. Nový standard je určen zejména pro potravinářské firmy, které mají zavedený systém řízení bezpečnosti potravin podle normy ISO 22000 a chtějí ho jednoduše rozšířit i na vedlejší produkty určené pro výrobu krmiv. Standard GMP+ B1.2 je totiž sestaven z odkazů na požadavky normy ISO 22000 a technické specifikace PAS 222 (Programy nezbytných předpokladů pro výrobu krmiv). Kromě toho obsahuje nový standard ještě dodatečné požadavky GMP+ jako např.:

  • Požadavky na nakupování a výběr dodavatelů (viz. GMP+ BA10);
  • Požadavky na maximální přípustné hodnoty kontaminace krmiv (viz. GMP+ BA01, GMP+ BA02);
  • Požadavky na systém včasného varování (viz. GMP+ BA05);
  • Specifické požadavky na monitorování vybraných krmiv (viz. GMP+ BA04);
Standard GMP+ B1.2 ovšem neřeší dopravu krmiv v rámci GMP+ řetězce. Požadavky na dopravu krmiv je třeba hledat v samostatné normě GMP+ B4. Pokud Vás uvedené informace zaujaly nebo se chcete dozvědět více, můžete se obrátit na náš tým LRQA. Rádi Vám pomůžeme.