Hlasovanie o návrhu normy ISO 45001 začalo

Návrh normy ISO 45001, ktorá nahradí OHSAS 18001 ako ISO norma pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa dostal do prvej fázy konzultácií. Počas tejto fázy, majú krajiny, ktoré sa rozhodli podieľať sa na rozvoji tohto štandardu, dva mesiace na vytvorenie národného postoja k návrhu normy a na jeho komentovanie.

Prečo norma ISO ? 

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v roku 2013 zomreli približne 2 milióny ľudí v dôsledku chorôb z povolania a viac ako 300 tisíc ľudí na následky pracovných úrazov. Dobre vybudované systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách by mohli významne prispieť k zníženiu týchto negatívnych čísiel a tým aj k znižovaniu nákladov v organizáciách.  

ISO 45001 obsahuje požiadavky na vytvorenie štruktúry a zavedenie systému, ktorý chráni zamestnancov a znižuje riziko, ktorému sú v práci vystavovaní. Má ale aj ďalšie výhody:

  • využíva medzinárodné skúsenosti, keďže na vývoji ISO 45001 sa prostredníctvom svojich expertov podieľa takmer 70 krajín, 
  • umožní jednoduchú implementáciu a integráciu tejto normy v organizácii, pretože mnoho organizácií už má vybudované systémy manažérstva podľa noriem ISO,
  • keďže v malých a stredných podnikoch sa o bezpečnosť pri práci aj o otázky životného prostredia často stará jedna a tá istá osoba, štruktúra normy zabezpečí jednoduchú integráciu s ISO 14001, 
  • celosvetové uznávanie noriem ISO by malo presvedčiť o výhodách prijatia ISO 45001 viac organizácií. 
Zdroj: www.iso.org