Aktuální situace v revizích standardů ISO 9001 a 14001 - zpoždění

Vzhledem k velkému množství změn v normách, informací o revizích, je někdy těžké si zapamatovat,  v jaké fázi se ten či onen standard nachází. LRQA sleduje revizní proces a přináší vám souhrnné informace o aktuálním dění.

ISO 9001

ISO 9001 je nyní ve stádiu přípravy konečného návrhu standardu FDIS 9001:2015, což je páté ze šesti etap procesu revize. Technická komice 176/SC 2 reviduje velké množství připomínek k návrhu.  Po jejich zvážení a zapracování odsouhlasených připomínek, připraví FDIS pro zveřejnění. FDIS se očekává v červenci 2015.

ISO14001

ISO 14001 je nyní ve stádiu přípravy konečného návrhu standardu FDIS 14001:2015. V dubnu se komise opět sejde, aby projednala zbývající číst připomínek k návrhu standard. Očekávané zveřejnění FDIS 14001:2015 je ohlášeno na srpen/září 2015. Mezinárodní standard ISO 14001:2015 by měl být publikován do konce roku 2015.