Silniční doprava krmiv v ČR – změny požadavků GMP+ platné od 1.1.2014

Společnost GMP+ International zpřísnila od 1.1.2014 požadavky na silniční dopravu GMP krmiv v rámci České republiky. Nyní je Česká republika zařazena do skupiny zemí (A-countries), kde platí pro silniční dopravu GMP krmiv striktní zákaz využívání dopravců, kteří nemají GMP certifikaci. Do stejné skupiny zemí patří ještě Holandsko, Belgie, Německo a Velká Británie.

Uvedený zákaz platí jak pro vnitrostátní dopravu, tak pro vývoz a dovoz GMP krmiv. Výjimkou může být pouze doprava neupravených zemědělských komodit v průběhu žní nebo doprava sena a slámy. Zmíněnou výjimku může využít pouze GMP certifikovaný subjekt (obchodník nebo výrobce krmiv), který převezme záruku za své necertifikované smluvní dopravce a garantuje dodržování pravidel uvedených v dokumentu GMP+ BA10 Minimum Requirements for Purchasing, Appendix 9.

V ostatních zemích, mimo A-countries, mohou GMP certifikované subjekty tímto způsobem ručit za své necertifikované smluvní dopravce a využívat je pro silniční dopravu celého sortimentu GMP krmiv. Rozsah zemí, patřících do skupiny „A-countries“, se bude postupně rozšiřovat podle aktuálního počtu GMP certifikovaných dopravců v jednotlivých zemích.

Další informace najdete na portálu GMP+ International: www.gmpplus.org

V případě dotazů Vám pomůže tým LRQA.