Technická komise jednala v Galway – vývoj v revizi ISO 9001

Technická komise 176 (SC2), která je zodpovědná za revizi mezinárodního standardu systému managementu kvality ISO 9001 se minulý týden sešla v irském městě Galway. Na začátku listopadu byl schválen návrh revidovaného standardu DIS, nad kterým se v minulém týdnu sešlo přes 100 expertů a pozorovatelů, aby posoudilo přes 3000 připomínek podaných k návrhu standardu.

„Z jednání v minulém týdnu vyplývá, že v požadavcích obsažených v DIS nenastanou zásadní změny, nicméně může dojít k drobným modifikacím. Také jsme zaznamenali, že technická komise pracuje na zkrácení celkové délky dokukentu.“, uvedl Steve Williams (LRQA System and Governance Manager)

Příští jednání technické komise, na kterém budou finalizovány výstupy z Galway, se uskuteční v únoru 2015. Je tedy pravděpodobné, že bude dodržen plánovaný harmonogram vydání FDIS v březnu 2015.

LRQA je jako člen IIOC (Independent International Organisation for Certification) součástí komisí vytvářejících budoucí podobu standardů systémů managementu včetně IDO 9001 a ISO 14001.

Pro více informací o službách LRQA k přechodu na revidované standardy nás kontaktujte na: email, www.lrqa.cz