Rozhovor se Stevem Williamsem - Cesta k ISO/FDIS 9001:2015

LRQA pomáhá organizacím s bezproblémovým přechodem na nové standardy systémů managementu, jejichž vydání je plánováno v roce 2015. Pravidelně informujeme o vývoji v probíhajících revizích, v rámci našich služeb nabízíme semináře a školení k revidovaným požadavkům a rozdílové analýzy k posouzení připravenosti na nové požadavky.

V souvislosti se schválením ISO/DIS 9001:2014 vstupuje vývoj standardu do další fáze. O současném vývoji jsme hovořili se Stevem Williamsem (LRQA System and Governance Manager)

Jaká je z Vašeho pohledu největší změna v dosavadním procesu revize ISO 9001?

SW: V ISO/DIS 9001:2014 představuje jednoznačně největší změnu Příloha SL, tedy nová jednotná struktura a společné texty všech nových a revidovaných standardů. Na první pohled se může zdát, že si tím tvůrci normy ulehčili práci, ve skutečnosti z této změny budou profitovat samotné organizace, které ocení společný jazyk a terminologii a ve výsledku tím tedy získají také zákazníci.

Jaké jsou benefity, které můžeme v souvislosti s revidovaným standardem očekávat?

SW: Jednou z největších výhod je, že společná struktura napomůže integraci jednotlivých systémů managementu a tím pádem také celkové efektivitě. Organizacím to poskytne globálnější pohled, zejména u organizací, které mají více poboček v různých regionech a řadu dodavatelů.

Hodně se hovoří o zavedení přístupu založeného na posuzování rizik; nebyl tento přístup ale vždy v ISO 9001 zahnutý?

SW: Ano, máte pravdu. Riziko bylo v ISO 9001 nepřímo ošetřeno prvkem „Preventivní opatření“. Revidovaná norma ISO 9001 nyní tento požadavek uvádí explicitně. Pro organizace to bude znamenat, že musí prokázat, jak svá rizika řídí.

Revidovaný standard obsahuje řadu nových pojmů. Například Nákup byl nahrazen Řízením externě poskytovaných produktů a služeb. Nejedná se o přílišné zkomplikování pro uživatele standardu?

SW: Vůbec ne. Konkrétně tento požadavek upřesňuje, že se vztahuje jak na produkt, tak na služby, které společnosti využívají jako součást svých realizačních procesů, od prvotního návrhu až po konečné užití. 

Až bude publikován FDIS, můžeme očekávat, že bude obsahovat stejné požadavky nebo předpokládáte změny oproti DIS?

SW: S vydáním FDIS nedojde k žádným změnám v technickém obsahu. Změny se budou týkat pouze některých formulací a budou zahrnuty připomínky, které vzešly z vydaného návrhu DIS (kterých je přes 3000). Je velmi nepravděpodobné, že by tyto změny byly zásadního charakteru. Co se týče vydání FDIS, zatím není známo konkrétní datum, ale očekáváme, že k němu dojde v březnu 2015 nebo později a k vydání revidovaného standardu v září 2015.

LRQA je jako člen IIOC (Independent International Organisation for Certification) součástí komisí vytvářejících budoucí podobu standardů systémů managementu včetně IDO 9001 a ISO 14001.

Momentálně není známo konkrétní datum vydání FDIS 9001. Vydání se očekává v březnu 2015 nebo později. Vydání samotného standardu se očekává od září 2015.

Pro více informací o službách LRQA k přechodu na revidované standardy nás kontaktujte.