Revize standardu SA 8000:2014

V rámci pravidelného pětiletého cyklu byl počátkem letošního roku vydán návrh revidovaného znění normy pro posuzování společensky odpovědného chování organizací.  Hlavním smyslem novely je umožnit využití této normy pro širší spektrum organizací bez ohledu na jejich velikost, geografickou polohu nebo jejich obor činnosti.


Největší změnou je posílení významu systémových požadavků. Ve stávajícím vydání normy je naopak těžiště kladené na plnění požadavků jednotlivých částí, jako jsou diskriminace, dětská práce, odměňování atd. Právě systémový přístup má mj. prostřednictvím monitoringu plnění požadavků, prostřednictvím stanovování opatření a kontrolou jejich efektivnosti napomoci organizacím v orientaci měnících se požadavků (legislativa, nevládní organizace, mezinárodní sociální iniciativy) a obecně ve vymáhání plnění těchto požadavků.  K tomu slouží i nový požadavek na stanovení týmu SPT uvnitř společnosti (Social Performance Team). Jeho hlavním úkolem je systémový přístup k zajištění plnění požadavků normy, jež je velmi úzce provázán s vyhledáváním, hodnocením a minimalizováním všech rizik, zejména pak těch pracovních. 

Nové požadavky normy v oblasti BOZP a jejich celkový kontext s ostatními částmi normy jsou druhou velmi významnou změnou připravované revize. Její význam je umocněn nutností existence zástupce vedení pro otázky BOZP (OHS senior management representative) a ustavením komise pro BOZP (Safety committee) s poměrným zastoupením členů vedení organizace, dělníků, odborů, zástupců zaměstnanců apod.

Způsob certifikace, organizace dozorových návštěv a další procedurální postupy posuzování organizací se uvedenou revizí normy SA8000 nemění. Stejně jako nadále platí, že organizace vyžaduje plnění požadavků normy od svých subdodavatelů a ostatních obchodních partnerů. 

V LRQA sledujeme všechny změny předpisů, nařízení a z nich vyplývající požadavky.  Jsme připraveni pomáhat organizacím v zavádění, udržování a zlepšování jimi zvoleného systému řízení, který se snaží celosvětově prokázat, že „že o peníze nemusí vždy jít v první řadě“ a že sociální přístup v podnikání se dlouhodobě vyplácí.