Připravovaná revize IRIS (International Railway Industry Standard)

V následujícím článku bych Vás rád informoval o připravovaných změnách standardu IRIS v souvislosti s připravovanými změna ISO 9001. Vzhledem k tomu, že při IRIS certifikaci jsou organizace zároveň certifikovány i podle ISO 9001:2008, a jak jste již mohli zaznamenat, tato norma je právě v probíhajícím procesu revize, tak je zcela logické, že také norma IRIS bude revidována a vyjde tzv. IRIS rev. 03, která již bude obsahovat požadavky nové normy ISO 9001:2015. Na obrázku níže můžete vidět plánovaný časový harmonogram revize ISO 9001 i s jednotlivými milníky tzv. přechodového období a také připravované vydání IRIS Dodatku 2015 a revidované normy IRIS rev. 03.

IRIS Revision

IRIS management centrum plánuje strategii změny normy ve dvou fázích, založených na krátkodobém horizontu, který spočívá ve vytvoření IRIS dodatku 2015, a na střednědobém horizontu, který znamená revizi normy IRIS rev. 03.

Při tvorbě IRIS Dodatku 2015 bude vzata v úvahu analýza vstupů k dotazníkům, kterou provedla pracovní skupina a provozovatelé, bude více zdůrazněna kvalita produktu napříč celým dotazníkem, budou vylepšeny úrovně 3 a 4 na základě již dříve vydaných metodických pokynů, bude také doplněn nový rozsah certifikace „Infrastruktura – Základní průmyslové prvky (jak TSI)“, na základě rozhodnutí představenstva UNIFE. Tyhle úpravy by měly zvýšit spokojenost zákazníků a přinést přidanou hodnotu s dopadem na kvalitu produktu. Tento nový přístup bude vyžadovat potřebné zdroje (auditory) pro jednotlivé sektory a také další trénink auditorů.

Při zpracování IRIS rev. 03 bude začleněn IRIS Dodatek 2015, IRIS příručka bude rozdělena na více jednotlivých částí, samozřejmě budou zahrnuty požadavky revidované normy ISO 9001:2015, vstupy z IRIS Management Centra jako jsou audity kanceláří certifikačních orgánů, audity s účastí delegovaného pozorovatele, každodenní provozní činnosti. Dále bude věnována vyšší pozornost oblastem zaměřených na řešení problémů a na zvláštní procesy, a také benchmarkingu s ostatními standardy jako jsou AS 9100 a ISO/TS.

Výše uvedené informace berte jako prvotní, samozřejmě budeme neustále monitorovat další vývoj a o nových informacích Vás budeme průběžně informovat.