Novinka IFS: dobrovolné neohlášené kontroly - IFS Food Checks

IFS Management GmbH spouští nový dobrovolný program pro certifikované klienty IFS Food 6. Jedná se o neohlášené kontroly neboli přepadovky ("unannounced IFS Food Checks"), které bude provádět auditor nominovaný přímo společností IFS Management GmbH, což je řídící orgán IFS. Zpráva z neohlášené kontroly bude k dispozici pro oprávněné uživatele ve složce klienta na portálu IFS. Přihlášky do dobrovolného programu "unannounced IFS Food Checks" je možné zasílat společnosti IFS Management GmbH od 7. ledna 2014.


Výsledek neohlášené kontroly může být buď kladný, nebo záporný. Kladný výsledek neohlášené kontroly, potvrzený společností IFS Management GmbH, může klient použít jako doklad o schopnosti trvale udržovat soulad s požadavky IFS při běžném každodenním provozu. Záporný výsledek bude předán k řešení příslušné certifikační společnosti odpovědné za standardní proces certifikace IFS a může vést až k odebrání certifikátu. Informace o účasti v dobrovolném programu neohlášených kontrol "unannounced IFS Food Checks" bude také uvedena na certifikátu IFS vydávaném v rámci standardního certifikačního procesu.

Délka neohlášené kontroly je omezena maximálně jeden den. Při kontrole se bude přidělený neohlášený auditor zaměřovat na vybrané požadavky normy IFS Food 6, především na dodržování požadavků HACCP a správné výrobní praxe. Prověrka dokumentace je v rámci neohlášených kontrol omezena pouze na nezbytné minimum.

Více informací najdete přímo na portálu IFS www.ifs-certification.com 

V případě dotazů se na nás můžete obrátit nebo se zúčastnit našeho školení IFS, kde se dozvíte více užitečných informací.