Nové vydání BRC/IoP verze 5

V roce 2015 se očekává vydání aktualizované verze BRC/IoP issue 5. V současné době je otevřená diskuse o připomínkách k návrhu změn standardu.

Aktuálně navrhované změny se týkají Změn v klasifikaci výsledků auditů zařazením kategorií AA a AA+.Rozšíření produktových skupin, kde bude zařazen potisk jako samostatná skupina zpracování obalů. A v požadavkové části je navrhováno zařazení nové kapitoly "Řízení grafického návrhu schvalování tiskových podkladů".