Návrh směrnice - návodu na přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 již publikován

Mezinárodní akreditační fórum, které dohlíží nad procesem certifikace ISO 9001 již vydalo v rámci komise ISO /TC 176 návrh směrnice na přechod z revize standardu ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.

Co návrh obsahuje?

  • tří leté přechodné období – platnost stávajících certifikátů systémů managementu kvality do 09/2018 (podle vydání mezinárodní normy ISO 9001:2015).
  • Nové certifikace systémů managementu kvality podle revize 2008 jsou možné pouze do 03/2017.
  • Přechod z revize 2008 na 2015 je možný při recertifikaci, speciální návštěvě nebo dozorovém auditu. Při dozorovém auditu nebo recertifikaci se očekává prodloužení auditu.

Návrh obsahuje i doporučení pro organizace, které používají ISO9001:2008:

  • Identifikovat rozdíly v nových a revidovaných oblastech standardu, které musí organizace ošetřit.
  • Vytvořit plán přechodu
  • Poskytnout příslušný výcvik (školení) pro všechny pracovníky, kteří mají vliv na efektivnost systému managementu organizace
  • Aktualizovat stávající systém managementu kvality tak, aby splňoval požadavky nové revize a ověřit jeho efektivnost
  • Dojednat s vaší certifikační organizací způsob přechodu na revizi 2015 

Návrh je ve stádiu připomínkování a tak ještě může být upraven. Ovšem vzhledem k velkému zájmu organizací o revizi standardu ISO 9001:2015 se Mezinárodní akreditační fórum rozhodlo zveřejnit již tento návrh.

Jak Vám LRQA může pomoci?

Přečtěte si VŠECHNY NOVINKY  k revizi norem ISO.

  • A připravte se na revizi včas. Navštivte naše školení: Vzdělávací cyklus: Požadavky revidovaných norem systémů managementu
  • Nebo využijte možnost rozdílové analýzy, která vám pomůže v přechodu na revidovaný standard ISO 9001:2015.