Jaké dopady bude mít Annex SL na klienty a auditory?

V posledním čísle magazínu „Quality World“ se redaktoři  zabývali otázkou: „zda bude akreditovaná certifikace díky přijetí Annex SL snažší pro klienty a náročnější pro auditory“.

Annex SL definuje všeobecnou použitelnou strukturu pro všechny standardy systémů managementu. Jednotná struktura znamená jednotné názvy kapitol, pořadí kapitol a tam, kde je to možné i jejich znění.

Aplikace Annex SL by měla být výhodná pro všechny zúčastněné strany. Jak říká, Mr Paul Stennett, (Chief Executive of the United Kingdom Accreditation Service (UKAS): „Soulad obsahu uvedeného v Annex SL by měl být v konečném důsledku přínosem, jak zákazníkům, tak auditorům, a to bez ohledu na to jaký konkrétní standard bude posuzován“.

Další názor je od Marcuse Longa, Chief Executive of the Independent International Organisation for Certification (IIOC), který dodává: "Annex SL by měl zvýšit povědomí o systémech managementu a pomoci lidem rozpoznat přínosy, které různá certifikační schémata nabízejí. A prospěšnost certifikace, která významně převyšuje náklady na audity.

V LRQA se domníváme, že tato provázanost a slučitelnost všech systémů managementu umožní auditorům i klientům celistvý pohled na organizace a podpoří přemýšlení o organizaci jako celku. Takový pohled ukončí někdy protikladné a duplikované požadavky, někdy chaos a nedorozumění při posuzování organizace izolovaně podle různých standardů systému managementu. 

Nový pohled vyžaduje nový přístup od auditorů. V LRQA již delší dobu uplatňujeme přístup auditování Business Assurance, který již dříve nasměroval naše auditory ke komplexnímu posuzování firem. Získané dovednosti a zkušenosti naší unikátní metodiky tak budou dobře využity po plném uplatnění Annex SL i u našich klientů.

LRQA pořádá řadu seminářů a školení, kde se můžete o připravovaných změnách a revizi ISO dozvědět více.

Školení 

Připravované revize standardů ISO 9001/ISO 14001

Analýza a řízení rizik v systému managementu (Požadavek revizí ISO 9001/ISO 14001)