ISO/TS 22002-4:2013 nová norma pro výrobce potravinářských obalů

Nová technická specifikace ISO/TS 22002-4 je součástí skupiny norem popisujících Programy nezbytných předpokladů bezpečnosti potravin. V tomto případě se jedná o Programy nezbytných předpokladů pro výrobu potravinářských obalů. Technická specifikace ISO/TS 22002-4 by měla v budoucnu nahradit dokument PAS 223, který je součástí certifikačního schématu pro systémy managementu bezpečnosti potravin a obalů FSSC 22000. Přestože rozdíly mezi oběma dokumenty (ISO/TS 22002-4 a PAS 223) jsou jen minimální, doporučujeme organizacím certifikovaným podle FSSC 22000, aby se s novou specifikací seznámily.

Certifikace dle požadavků FSSC 22000 je určena organizacím, které požadují schválení svého systému managementu bezpečnosti potravin uznávané v rámci GSFI (Global Food Safety Initiative). Programy nezbytných předpokladů pro výrobu potravinářských obalů se v rámci certifikace FSSC 22000 prověřují s využitím dokumentu PAS 223. Jelikož v případě programů nezbytných předpokladů pro výrobu potravin již došlo k nahrazení dokumentu PAS 220 za ISO/TS 22002-1, dá se stejný vývoj předpokládat u potravinářských obalů.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit nebo se zúčastnit některého z našich školení, kde se dozvíte více užitečných informací.